Bathealton: St Bartholomew

Address: Bathealton
TA4 2AN
Archdeaconry: TAUNTON
Deanery: TONE
Parish: Bathealton
Telephone: 01823 665254